Dourofloden bildar en djup klyfta i skifferberget. Från öst till väst bildar den en naturlig axel för regionen. Dourofloden har successivt dämts och bildar idag en serie lugna sjöar. Dourofloden flyter på 60 – 140 meters höjd över havet. Terrängen på båda sidor av Dourofloden är extremt oregelbunden, med djupt inristade bifloder som tömmer bergen i norr och söder. I Douroregionens utkanter når dessa berg på vissa ställen över 1000 meter. Hälften av regionens vinodlingar finns på mer än 30 procentiga sluttningar. Få vinregioner i världen är så svåra och kostsamma att odla som Douro.

Skifferberg

Jordmånskarta över Douro. De olivgröna (både ljusa med prickar i och mörkare) områdena på kartan är skiffer.

Övre delen av Dourodalen, ungefär det som är dagens Douro-region, består av skifferberg. Ytskiktet har bearbetats till en grov stenjord, för att möjligöra odling. Under detta ytskikt bryts oftast skiffern lodrätt. Vatten och rötter kan därför lättare tränga ner. Äldre vinstockars rötter når ofta väldigt djupt. Men det finns ett fåtal platser i Douro-regionen där hårda granithällar tränger fram. På dessa platser kan inget odlas.

Lite organiskt material

Andelen organiskt material i Douros skifferjordar är låg, vanligtvis mindre än 1½ %. Därför är ett regelbundet tillskott av både organiska och oorganiska gödselmedel nödvändigt.

Gränser & avstånd

Gränsen för vinregionen Porto/Douro har ändrats flera gånger sedan den inrättades 1761. Numera följer den till största delen skifferns utbredning. I väster går gränsen vid Barqueiros, cirka 7½ mil öster om staden Porto. I öster går regionen ända upp till spanska gränsen, vid byn Barca d’Alva. Från kusten till spanska gränsen är det fågelvägen 16 mil. Vilket betyder att själva Douro-regionen är cirka 8 mil lång fågelvägen.

Yta

Vinregionen Porto/Douro täcker en total yta på 250 000 hektar. Ungefär 18 % av denna yta är vinodlingar, det vill säga drygt 45 000 hektar. Därmed är Porto/Douro-regionen den största bergsvinregionen i världen.

Skifferns egenskaper

Skiffern reflekterar och absorberar solstrålningen. I starkt solljus kan den se ut som polerad stål. Med tiden bryter vädrets makter ner skiffern till ett fint slamliknande skifferdamm. Under de torra sommarmånaderna är det inte ovanligt att skifferdammet ryker upp och klär in skor, bilar, med mera. Douros skifferjordar innehåller mycket kalium och lite kalcium och magnesium. Därför är det ganska sura, pH 4,6-5,5. Vinblad som rullar ihop sig och torkar kan därför förekomma, om inte vinbonden justerar för obalansen.

Kommentarer

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Få pdf med Portugals 22 viktigaste druvsorter

Pdf:en är helt gratis och skickas via e-post. Den innehåller druvnamn, vilka karaktärer druvsorten ger vinet och vilken eller vilka regioner den är vanlig i.

Jag har nu skickat ett e-brev till dig med pdf:en.

Pin It on Pinterest

Share This